Условия за абонаментна поддръжка

Общи условия за предоставяне на абонаментна поддръжка

  • За абонаментно обслужване е необходимо предплащане за минимум 6 месеца.

  • Цените посочени за годишен абонамент са валидни при авансово плащане за 12 месеца.

  • За 1 проблем се счита всяка намеса от наша страна за отстраняване на неизправност. Ако времето необходимо за отстраняване на проблем е повече от 2 часа, разликата се доплаща по 20 лв./час.

  • 1 проблем може да бъде използван за добавяне (интегриране) на модул или функционалност към платформата, без да включва цената на модула.

  • Ако се извършва модификация на вече създадена функционалност 1 проблем се равнява на 2 часа работа. Всеки започнат час след 2-рия се таксува по 20 лв.

  • Въпросите следва да бъдат в писмен вид изпратени на e-mail адреса ни.

Заявете пакет за поддръжка


С използването на нашата форма за контакт се съгласявате да изпозлваме и съхраняваме предоставените от Вас данни.

Условия за абонаментна поддръжка
Вашата оценка
Николай ТодоровУсловия за абонаментна поддръжка